Dotacja Unijna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

CEL OPERACJI:

Rozbudowa zakładu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dotyczących produkcji kaszy, w tym ekologicznej oraz zastosowanie innowacji technologicznej i procesowej wpływającej na jakoś produktu i wzrost konkurencyjności. Poprawa efektywności wykorzystania energii i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez prace termomodernizacyjne w budynku.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

CELE PRZEKROJOWE: Innowacyjność procesu, produktu i technologii, jak również poprawa efektywności wykorzystania energii

INFORMACJE Z PRZEBIEGU PROJEKTU

Realizację Operacji rozpoczęto po podpisaniu Umowy o Przyznaniu Pomocy. Zrealizowano w ramach Projektu następujące prace:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. budowa hali magazynowo produkcyjnej

2. termomodernizacja budynku kaszarni gryczanej

3. fundamenty pod trzy silosy

ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ DO MAGAZYNOWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTÓW DO PRZETWARZANIE, M.IN :

1. silosy magazynowe

2. owijarka do palet, sprężarka, regały wysokiego składowania

ZAKUP APARATURY POMIAROWEJ, KONTROLNEJ I STEROWANIA PROCESEM PRODUKCJI, M.IN.:

1. skaner X-RAY, sonda do pobierania próbek, sortownik optyczny, detektor metali

DANE DOTYCZĄCE REALIZOWANEJ OPERACJI:

Okres realizacji operacji:

2019-09-03 – 2020-04-25.

Źródła finansowania operacji:
kredyt oraz środki własne: 18 503,54 EUR, 1 671 741,52 PLN

Całkowity budżet operacji:
3.033.892,00 złotych

Kwota pomocy: 1 296 383,00 złotych

Projekt realizowany jest przez:

KASZPOL S.C. Grzegorz Ziółkowski Aneta Ziółkowska

Miejsce realizacji operacji: :

woj. mazowieckie, pow. zwoleński,

26-706 Tczów, Brzezinki Nowe 60

PREZENTACJA FOTOGRAFICZNA Z REALIZACJI PROJEKTU:

Hala magazynowa z systemem regałów wysokiego składowanie (336 miejsc paletowych) gwarantuje bezpieczne przechowywanie.
Konstrukcja, na której są składowane produkty oraz sposób w jaki są składowane, zapewniają komfortową i ułatwioną obsługę.  

Kompresor-stacja sprężonego powietrza o max. nadciśnieniu 8 bar pozwala uzyskać optymalne zaopatrzenie w sprężone powietrze oraz niskie koszty eksploatacji, a tym samym mniejsze zużycie energii. Cechuje się również długą żywotnością.

 

Owijarka do palet, urządzenie SIAT MALLS pozwala rozciągnąć folię nawet do 300%, dzięki czemu Pre-strech jest bardzo oszczędne w zużyciu folii. Istotny jest tu również system, który pozwala precyzyjnie określić masę obiektu.  

Sonda do pobierania prób-pobieranie próbek może odbywać się w czasie postoju samochodu na wadze.
Wysięgnik z sondą może być kierowany w dowolne punkty ładunku, a pobrana próbka jest prawidłowa i reprezentatywna.

Silosy magazynowe o pojemności 1szt. -187 m 3 oraz 2 szt o pojemności 205 m 3. Ich ogromną zaletą jest to, że nie pozostają w nich na dnie pozostałości silosu, dzięki czemu zostaje zachowana długotrwała świeżość oraz wysoka jakość surowca.  

KONTAKT

Aneta i Grzegorz Ziółkowscy

Brzezinki Nowe 60
26-706 Tczów
woj. mazowieckie

Formularz kontaktowy

Kaszpol - NIP 796-110-41-41
Kaszpol S.C. - NIP 811-176-98-83
Kaszpol-Agro - NIP 811-128-79-31

KASZPOL - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl

organic